Bibliotopia - framtidens bibliotek

 
Idag samlades 220 personer på Bibliotopia för att ta del av framtidens bibliotek. Många intressanta personer föreläste och det gavs många goda exempel kring bibliotek, bibliotekarier, boken och läsandet. Jag hade förmånen att få inledningstala och det är en speciell känsla att få adressera professionella personer, de flesta inom bibliotekssektorn. Det blev en spännande dag men många intressanta inblickar i nytänk. Men det som slår mig är eldsjälarna och deras betydelse. Många har ungefär samma förutsättningar, men ändå det vissa som sticker ut. Ofta handlar det inte om pengar utan om engagemang. En inspirerande dag och konferensen ska genomföras även 2016.
Länkar till lokalmedia: