Möte med romer

Förra året bildades ett nätverk för romer bland några av kyrkorna i Skövde. De har försökt att på olika sätt hjälpa romer som finns som tiggare i Skövde. Bland annat har de ordnat husvagnar så att romerna har fått det varmt under den kalla årstiden. Jag har varit inblandad på lite olika sätt men främst följt arbetet genom att uppmuntra de som engagerat sig men också funnits med som part i andra sammanhang. Det är lätt att konstatera att romerna har svårt att få hjälp i Sverige. Det är nog bara den kristna barmhärtigheten som överhuvudtaget verkar. EU-lagstiftning och svensk socialtjänst har begränsade möjligheter.
I Skövde har Sverigedemokraterna lämnat en motion till fullmäktige om att vi ska införa tiggeriförbud i kommunen. På detta sätt vill SD bidra till lösning av ett, som många tycker, växande problem. I sitt förslag uttrycker de sig på ett sätt som fick mig att reflektera. Jag tror inte att de träffat några romer och fört samtal med dem. Därför bestämde jag mig för att ta ett initiativ och föra samman några romer med företrädare för SD i Skövde. Vi har nu genomfört en sådan träff och på plats fanns också några från kyrkornas nätverk.
Det blev ett intressant samtal. Vi fick chansen att ställa frågor och de delade med sig av sina erfarenheter. Jag tyckte att det blev ett bra möte där vi fick svar men samtidigt väcktes många fler frågor.
Nu är de säkerligen inte representativa för alla romer, men deras svar visade t ex
- De upplever det mycket förnedrande att tigga, men vad är alternativet
- Det är fattigdomen som driver dem till Sverige
- Någon diskriminering för att de är romer finns inte i Rumänien, men av många olika skäl får de inga arbeten
- Deras barn går i skola i Rumänien
- Tiggandet anser de ska ske diskret och oprovocerat. De anser inte att man ska "störa" människor som handlar.
- Kvinnor får in mer pengar än män
- De känner inte till EU-reglerna om tre månaders rörlighet
- De förnekar att det finns kriminella ligor som utnyttjar tiggare.
Detta är ett axplock av svaren vi fick Hur detta påverkar Sverigedemokraterna vet jag inte, men alla var vi överens om att tiggeri är ingen lösning på problemet med fattigdom.
Jag hoppas med mitt initiativ att den fortsatta debatten inte handlar om anonyma tiggare utan om människor som vill ha arbete och försörja sig själva. Om pappor (i vårt fall var det män på träffen) som är måna om sina barn. Om personer som tvingats till förnedring på grund av den fattigdom som de inte kan ta sig ut. Vi får se vad som väntar i det fortsatta politiska samtalet.