Vad är konstnärlig kvalitet?

 
I går anordnade KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) en konferens - Kvalitetskonferensen. En hel dag som handlade om vad är konstnärlig kvalitet, vem definierar den, varför är begreppet viktigt och liknande frågor kring begreppet armlängds avstånd. Under hela konferensen fanns det också samtal kring kultursamverkansmodellen och vad den åstadkommit.
Samtalen var givande och man inser snabbt att begreppen är svåra att definiera, men alla var rörande överens om att de måste finnas kvar i styrdokumenten. Konferensen som hölls på Södra Teatern i Stockholm hade samlat stor del av svenska kulturproffsens företrädare och det var mycket berikande för mig att vara med som deltagare. För oss förtroendevalda som hanterar stora belopp är det mycket viktigt att ha dessa begrepp klara för sig men också vara helt överens om var gränserna mellan politiken och professionaliteten går. Denna typ av dagar, då man lyssnar på olika perspektiv, vrider och vänder på begreppen, är mycket värdefulla då vi ska sätta upp regler för våra olika stödformer.