Främja mjölken

Skövde är en kommun som växer och vi ser gärna en god samverkan med större städer, men vi är också en landsbygdskommun. Vi har många bönder i kommunen och sedan en tid har vi samtalat om vad som kan göras för att värna den svenske bonden. Idag har jag skrivit en debattartikel som handlar om vikten av att värna den svenske bonden. Jag har läst statistik, tagit del av böndernas berättelser och funderat kring situationen. Det resulterade i att jag valde att fokusera på mjölken. Jag hoppas att media kommer att publicera den och att debatten får fortsätta. Situationen underlättas nog inte av att regeringen aviserat en kraftig höjning av skatten på fordonsbränsle.