Börjar omvärdera detta med personkryss

När personval infördes och väljarna kunde kryssa en kandidat var jag väldigt positiv till denna möjlighet. Men efter att nu ha haft det några val så börjar jag omvärdera min syn. Det finns många positiva saker med detta men också rätt många negativa. Fokus måste alltid vara på LAGET och inte JAGET. Men jakten på personkryss gör att personen kommer i fokus. Politik handlar alltid om lagarbete och alltid om att föra fram partiets talan. Innan en fråga hamnar i ett valmanifest har en lång demokratisk process ägt rum. Ett personval kan bygga på att en enskild partikamrat vill lyfta fram en särskild fråga och får gehör för den. Självklart är detta bra, men kan innebära att en fråga får sådan tyngd att den stjälper helheten.
För oss i Kristdemokraterna Skaraborg har personkryssen förbryllat. Min gode vän och partikamrat Dan Hovskär överklagade resultatet då han ansåg att länsstyrelsen räknat fel. Beslutet om att utse honom som ersättare blev alltså överklagat och nu har en omräkning skett. Den innebar inte att länsstyrelsen gjort något fel då de utsåg Hovskär som ersättare. Vill du läsa mer om detta? http://www.skovdenyheter.se/artikel/251763/ett-kd-kryss-for-lite-for-hovskar
 
Men detta överklagande har också lett till många diskussioner om personvalet. I det här fallet visar det på vikten att folk kryssar. Det gör inte majoriteten av väljare.
 
Om man tar mig själv som exempel så har jag många personkryss. Tittar man procentuellt på kryssen i regionvalet förra gången så var siffrorna följande:
Personröster Kristdemokraterna 3406 32,20%
KD Conny Brännberg 1213 11,47%
KD Dan Hovskär 528 4,99%
KD Eva-Lott Gram 416 3,93%
KD Tommy Larsson 270 2,55%
KD Maj Ader 190 1,80%
KD Morgan Forsberg 140 1,32%
KD Isabella Carlén 87 0,82%
KD Maria Maric´ 72 0,68%
KD Peter Eclund 59 0,56%
KD Gunilla Hermansson 50 0,47%
Detta innebär alltså att 67,8 % av väljarna tyckte att listan var OK och ville inte kryssa någon särskild. För min del som då hade allra flest kryss så skulle man kunna säga att få ville kryss mig och de flesta ville ha en annan kandidat. Men det resonemanget brukar man aldrig höra. Förutsättningen att gå förbi på listan är att man skulle få 5% vilket ingen annan kandidat uppnådde.
Det innebär att listan blev fastställd. Väljarna godkände alltså det förslag som partiet hade tagit fram.
 
Vilket betydelse har det då att få många kryss? Först och främst handlar det om inkallelseordningen till fullmäktige. I vårt fall går det helt enligt listan.
 
Jag upplever att det blivit så mycket personfokus i och med kryssen och att detta inte lett till så mycket positivit. Jag skulle inte bli förvånad om det kommer önskemål om förändringar. Det positiva med kryssen är att det kan sporra en del kandidater att jobba hårdare, men det argumentet tycker jag inte bär. De allra flesta valarbetare är inte alls med om att kampanja för egen del. De går till valstugan eller delar ut flygblad för att de tror på politiken och vill hävda den, snarare än enskilda kandidater.
 
 
 af