Delat ledarskap för Kristdemokraterna?

Det blir alltfler diskussioner om partiledarvalet inom Kristdemokratin. Stort fokus handlar om vem som ska leda, men den 25 april kommer rikstinget att välja en helt ny partiledning. I dagsläget är det fyra (ni som läst detta uppmärsamt vet att jag skrivit något annat tidigare men fyra kandidater är det just nu) detta  kandidater som offentligt sagt att de är beredda att ta över ordförandeskapet. Det kan komma fler.
Valberedningen har alltså att ta fram ett helt lag och där ordförande är lagkapten. Mycket fokus handlar om ledaren men betoningen av hela laget är viktigt. Politik är aldrig ett ensamarbete. Som partiledare företräder man hela partiet och en viktig förmåga är att samla styrkorna och ha en enad linje. För kristdemokraterna, som ett gräsrotsparti, har det alltid varit viktigt att det är högt i tak. På våra riksting har t ex alla medlemmar yttranderätt, alltså inte bara ombuden.
Det svåra med de kandidater som finns är att några finns inom riksdagen. De valdes in 2014 och har alltså möjlighet att delta i riksdagens debatter, då i rollen som partiledare. De som står utanför riksdagen kan alltså inte delta i de interna debatterna.
Miljöpartiet har ju valt ett delat ledarskap och det poppar nu också upp inom Kristdemokraterna. En av riksdagsledamöterna skulle alltså kunna representera partiet i riksdagens debatter, medan den andra kunde satsa på att möta rörelsen, synas i media och vara "ansiktet utåt".
Rent tekniskt skulle vi välja en ordförande och en 1:e vice ordförande men båda skulle kallas för partiledare.
Det finns plus och minus med allting. Vad som överväger är svårt att bedöma, men idén är presenterad och kommer säkerligen att noga prövas av valberedningen.
Det kan också ses som en övergångsform att ha två partiledare eftersom Hägglunds avgång under mandatperioden inte var förväntad.
Ska bli intresssant att följa valberedningens tankar.
För min egen del har jag bestämt mig för att inte uttala mig för någon av kandidaterna då jag har uppdraget att vara ordförande för rikstinget. I den rollen vill jag inte förknippas med en enskild kandidat. Det är en styrka att ordföranden är objektiv.