DIY - en hybrid eller något eget?

Det är svårt att sätta en etikett på DIY - Do It Yourself. Antingen är det en hybrid mellan slöjd, konst, konsthantverk, design och pyssel. När begreppet introduceras var det svårt att bedöma om det var något tillfälligt som drog fram eller en begynnande folkrörelse. Nu kan vi konstatera att det bland barn och unga finns en stark kraft att vara med och skapa.
Idag var det vernissage på DIY-utställningen på Göteborgs Konstmuseum. Massor med barn och unga var där och deltog i skapandet. På inbjudningskortet stod att man skulle ha en kreativ huvudbonad. Tror knappast att min mössa räknas som en sådan, men det fanns gott om material för att skapa sin egen kreation.
Jag gick omkring och iakttog de unga i sitt skapande. Fyllt av liv, av engagemang och med stor ambition att skapa sitt eget uttryck eller vara med om en kollaboration.
 
För mig som kulturpolitiker och inte minst som vice ordförande i den statliga myndigheten som hanterar hemslöjden är det intressant att följa nya trender. Vi sätter mycket stort värde på den organiserade hemslöjden och var mycket glada över det stora intresse som visades då Svensk Hemslöjd (SHR) firade 100 år. Samtidigt så finns det stora utmaningar för hemslöjden att kunna fånga upp de ungas intresse. Slöjdklubbarna har varit et gott exempel där erfarna slöjdare kunnat visa på handens tekniker för unga personer.
Att kunna göra själv är en växande trend och frågor kring design, inredning, färg och form tilltalar en ung generation. Traditionella tekniker efterfrågas och här finns många möjligheter till flergenerationersmöten samtidigt som det också finns spännande interkulturella samverkansmöjligheter. En slöjdare kan ofta kommunicera med en annan slöjdare genom att iaktta utan att för den skull behöva prata samma språk. Därför är också slöjden en möjlig väg till interkulturell dialog. Många äldre invandrarkvinnor har ofta stora kunskaper i sitt hemlands slöjd och hantverksteknik. Att möta andra kvinnor och göra tillsammans är ett bra sätt att mötas. Därför är t ex stick-caféer något intressant. Detta innebär att DIY inte kan kopplas till en viss grupp människor eller stoppas in i en viss kategori. Ska bi intressant att se vilka slutsatser som Göteborgs Konstmuseum kommer att dra efter avslutad utställning.