Folkpartiet sviker överenskommelsen

 Vårdnadsbidraget är ännu en gång utsatt. Kristdemokraterna lyckades få igenom att de föräldrar som vill vara hemma skulle få ett ekonomiskt stöd. Beloppet, 3000 kronor, är alldeles för lågt, men bättre än noll kronor. Alliansen har varit överens om detta och det överlevde regeringsövertagandet. Men nu kommer frågan upp igen. Socialdemokraterna vill ta bort denna valfrihet och tvinga dessa föräldrar att antingen använda sig av kommunal barnomsorg eller vara kvar hemma med noll kronor i stöd. Det förvånar mig inte. Men att nu Folkpartiet verkar ansluta sig till S-linjen tyder på att alliansen pulvriseras. Skulle Folkpartiet ta detta symboliska steg ser jag storpa svårigheter att fortsätta alliansens arbete. Jag kan inte uppfatta detta som annat än ett svek från Folkpartiet.
Ett litet steg för Folkpartiet men ett fall för Alliansen. Tanken är säkert att isolera KD men jag tror att detta stärker KD som Familjens Parti. Det är genom familjerna som vi bygger Sverige.