Kultursverige är upprört

Förra veckan damp det ned en handling hos regionerna. istället för en förväntad uppräkning av de statliga anslagen till kulturen blev det en nedskärning. Vi var kritiska till att den aviserade uppräkningen enbart skulle vara 0,5% eftersom vi har en kostnadsutveckling på över 4%. I stället blev det en neddragning med 1,5%. Nu kan det tyckas som att det är småpengar och enbart en differens på 2 procent. Men eftersom vi talar om över en miljard kronor så blir det en hel del.
Nu kommer beskedet under pågående budgetår och gäller från 1 januari i år. Detta är problematiskt och svårhanterbart.
Sveriges Televison gjorde igår en rundringning och kritiken runtom i landet är stor. i Västra Götaland är vi mycket positiva till kultursamverkansmodellen men tycker att den har brister. Men dessa kan rättas till och vår förhoppning står nu till kulturministern.
I går medverkade jag på Kulturnyheterna i frågan.