Nytt uppdrag inom besöksnäringen

Under många år har jag varit vice ordförande för Västsvenska Turistrådet AB. Igår valdes jag till ordförande. Det känns stort att få leda det regionala utvecklingsbolaget inom besöksnäringen i Västra Götalandsregionen. Vi har också ett namnbyte på gång. Vår destination marknadsförs som Västsverige och därför kommer vi att byta namn till Turistrådet Västsverige AB.
Turismen, eller som vi hellre säger, besöksnäringen, är under stark utveckling. Antalet besökare i vår region ökar och särskilt ser vi fler utländska besökare. Detta innebär att vi är en stor exportbransch, vilket många kanske inte tänker på. De utländska besökarna omsätter stora medel när de är på besök. Ett sådant exempel som är på stark frammarsch är kryssningsfartygen. Det gjordes hela 70 anlöp förra året och i land omsatte dessa passagerare över 60 miljoner kronor. Den s k mötesindustrin, alltså de som ordnar med att kongresser kan genomföras i form av logi, mat, teknik, transporter och alt som krävs för att möten ska genomföras, växer starkt. Men denna typ av möten kan enbart ske om  det finns lokala värdar som bjuder in sina kolleger att mötas i Sverige.
Vi kristdemokrater i Västsverige gjorde ett bra val. Vi fick många nya röster och även om vi inte ökade våra mandat så har vi ändå flyttat fram våra positioner. Detta märktes inte minst vid Bolagsdagen som Västra Götalandsregionen genomförde igår. Vi har sju egna bolag och tre av dem har nu kristdemokratiska ordföranden.
 
Till vänster i bild är Magnus Berntsson, ordförande för framgångsrika Film i Väst AB, Conny Brännberg, ordförande för Turistrådet Västsverige AB och Benny Strandberg, ordförande för Sahlgrenska IC AB.
Det är nu vår ambition, som parti, att visa väljarna vårt ansvar och väl förvalta det förtroende vi fått. Att få ingå i en stark och väl sammansvetsad majoritet är nytt för oss. Efter att ha verkat i opposition under många år får vi nu chansen att vara med och driva politikutvecklingen i Västsverige. Det kommer väljarna att märka av framöver.