Stående ovationer till Hägglund

 
 
 
Göran Hägglund höll sitt sista partiledartal under Kommun- och landstingspolitiska dagarna i Örebro. När han valdes 2004 myntade han devisen "Ett samhället där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter". Detta knöt han an till då han på ett engagerande och empatiskt sätt uppmuntrade partivännerna till fortsatt engagemang. Han var skarp i sin argumentation varför kristdemokratin behövs och pekade på framgångar med avskaffandet av fastighetsskatten och halveringen av sjukvårdsköerna för att nämna några av de reformer som KD drivit på i regeringsställning. Men han berörde också vikten av att vårdnadsbidraget får fortsätta som ett valfrihetsalternativ. Kritiken mot FP var stark. Han berörde också de 1,3 miljarder kr som samlats in till frivilligorganisationer och där medborgarna fått möjlighet till ett skatteavdrag. Att regeringen nu ger sig på både vårdnadsbidraget och skatteavdraget fick utrymme i talet där Hägglund tydligt visade på att vänsterpartierna i riksdagen nu förstör mycket av det som alliansregeringen byggde upp.
Talet var också personligt och det "kändes i luften". Det blev faktiskt några tårar både hos Hägglund och oss i publiken. Talet avslutades med en stående ovation från partikamraterna och Hägglund ropades upp på scenen flera gånger. Det blev ett mäktigt tack efter elva år som partiledare. Formellt sett avgår han vid det extra rikstinget i april. Han lär synas i debatten även framöver.