Att våga vara annorlunda

Den hör veckan har jag deltagit i samtal om "normer" och värderingar. Alltid intressant samtal. Jag är kristen. Det innebär att jag hämtar min inspiration från Bibeln. Där är Jesus den främste förebilden. Ofta talade han om annorlundaskap, att inte vara som alla andra, att avvika från normen.
I spåren av "Je suis Charlie" undrar vi varför vissa använder våld? Vi ser det som avskyvärt och Charlie Hebdos uplaga ökades från 75 000 ex till tre miljoner! Nu kommer också en digital lansering. 
När man möter det onda, förtyck, diskriminering är det så lätt att svara med samma medicin, men lite hårdare, lite tuffare. Men nästa smocka blir då ännu hårdare och så trappas det upp.
Jag funderar ofta på det kristna anorlundaskapet, att våga vara den jag är, stå för det som är mina åsikter och inte bara svansa med.
Att vända andra kinden till är ett sådant begrepp. Bergspredikan är fortfarande utmanande: "Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.  Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.  Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.  Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig."