Sveriges Kommuner och Landsting väljer ny ledning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en intresseorganisation för landets kommuner och landsting/regioner. Idag var över 450 politiker på plats i Stockholm för att välja en ny ledning. Valen till kongressen ägde rum i nov/dec 2014 i landets alla kommun- och regionfullmäktige. Den nya ledningen valdes idag. Lena Micko (S) blev ordförande. Tyvärr gjorde inte vi kristdemokrater ett så bra val som vi hade önskat och vi förlorade mandat på många platser. Detta märks nu också när vi möts till SKL. Men vi kan i alla fall glädja oss över att Monica Selin, vår gruppledare i Västra Götalandsregionen, fick vara kvar i styrelsen.
Jag har varit med i Beredningen för Kultur och Fritid de senaste tre mandatperioderna och det ser ut som att jag får fortsätta att vara KDs representant där. Det är den idag valda styrelsen som i morgon kommer att utse sina beredningar.
Att få vara med i SKL innebär att en gång i månaden få lyssna till intressanta föreläsare som ger insikter i olika typer av verksamheter, men också att få möta utredare och myndighetspersoner inom kulturvärlden. Detta ger mig mycket värdefull kunskaper som jag har nytta av i mitt uppdrag som kulturpolitiker.
Jag var med i kongressens valutskott och därför missade jag statsministerns tal idag, men jag lyssnade till avgående ordföranden Anders Knape och den tillträdande.
Jag är mycket tacksam för det förtroendet jag får att få vara kvar i SKL: