Vi är romer

Jag hade förmånen att få vara med och invigningstala då utställningen "VI ÄR ROMER" invigdes i Trollhättans Konsthall. Utställningen som är en vandringsutställning har blivit mycket uppmärksammad då den tidigare visats på Stadsmuseet i Göteborg och på Falbygdens museum i Falköping. Nu visas den i Noab-området under 10 veckor. Intresset är stort bland skolor och föreningar som redan bokat upp besök. Utställningen bygger till stora delar på romers egna berättelser om sin kultur och identitet. Ett folk som varit förföljda under många år och som inte haft medborgerliga rättigheter. Tyvärr något som fortfarande förekommer.
Utställningen är ett viktigt led i att lyfta fram våra nationella minoriteter. I min roll som kulturnämndens ordförande talade jag om vikten av att våra kulturinstitutioner arbetar med att betona att alla människor har ett lika värde. Ide politiska salongerna debatteras frågor om invandrare och vad som kan anses vara svenskt. Tyvärr finns det många fördomar kvar och vi handlar lätt i att prata om "vi och dom".
Har du vägarna förbi Trollhättan så kan ett besök på Konsthallen rekommenderas. Efter visningen i Trollhättan kommer utställningen fortsätta till Borås.