När intresse står mot intresse

Politik handlar om att vilja. Om att ta beslut. Om att göra bedömning som är bäst för helheten. Som förtroendevald ställs man inför olika utmaningar. Ofta finns det flera bra förslag, men det är något som väger över till fördel för ett av dem.
I dagarna har många diskuterat den framtida satsningen på psykiatri i Skaraborg. Alla är överens om att en satsning måste göras och att nuvarande lokaler i Falköping måste byggas om.
Debatten kring det nya sjukhuset har handlat om lokalisering. Ska en ny byggnad uppföras i Falköping eller annan plats. Den andra platsen är då sannolikt Skövde.
Falköping eller Skövde? Det finns många argument för att det bästa alternativet är att dra nytta av den kompetens som byggts upp i Falköping, men också många argument för samlokalisering med den somatiska vården i Skövde. Politiker skapar nu plus- och minus-listor inför beslutet och har också lyssnat på många intressenter. Tipset idag är att det finns goda skäl för båda alternativen. Ibland leder sådant till oväntade kompromisser, men i denna fråga är det svårt att se att alla kan komma överens. Det är mycket olyckligt om man måste rösta och det slutar med någon rösts övervikt. Bäst är att alla är överens, men det är inte alltid möjligt att åstadkomma detta.
Som politiker ska vi göra allmänna bedömningar och vi har alltid ett professionellt underlag från våra experter att utgår ifrån. Men den politiska bedömningen behöver inte alltid överensstämma med den professionella.
Oavsett vilket beslut om lokalisering som fattas så kommer några att vara besvikna. Att det handlar om arbetstillfällen, skatteintäkter för kommunen, uppsving i handeln för inköp och andra ekonomiska aspekter är självklara, men fokus måste alltid vara på patientens bästa. Det förslag som bäst gynnar patienterna måste vara det som avgör lokaliseringen.
Förhoppningsvis kommer politikerna som ansvarar för beslutet att prata sig samman och fatta ett enhälligt beslut.