Vandring - en växande trend

Outdoor är ett samlingsnamn på en mängd aktiviteter som omfattar bland annat vandring. I Västra Götalandsregionen pågår ett visst utvecklingsarbete kring vandring och då främst pilgrimsvandring. Många lokala projekt har genomförts, men jag upplever att det saknas samordning. Därför tog jag häromdagen initiativ till ett "runda-bords-samtal" där företrädare för olika intressenter samlades.
 
Vi var ett 30-tal representanter för stiften, kommunerna, föreningar, myndigheter, bolag och andra intressenter kring utvecklingen av leder.
Vi inledde dagen med att se på renoveringen av Upperud 9:9 där det gamla magasinet genomgår en fullständig makeover och blir ett fantastiskt besöksmål framöver.
 
Fem mycket läckra rum kommer att erbjudas för besökarna. Anläggningen blir ett viktigt bidrag till Pilgrimsledens utveckling.
 
Dagen var upplagd som ett erfarenhetsutbyte och vi bestämde oss för att samverka över hela regionen framöver. Maria Nordström, nu verksam i Skara, har under många år arbetat med leder, bl a i Norge och gav oss många värdefulla insikter i arbetet. 2031 är det 1000 år sedan S:t Olof helgonförklarades och då ska vi kunna erbjuda en led från Santiago de Compastella till Nidaros. En målbild som kräver stort engagemang.