Debatt om feminism

Jag vet att man aldrig ska skriva ett debattinlägg när man är upprörd. Men nu har jag nästan gjort det. En händelse gjorde att jag blev upprörd om detta med att vara politiskt korrekt. Det resulterade i ett debattinlägg om feminism. Först tänkte jag trycka på knappen och skicka det direkt, men tänkte, sov på saken. Dan därpå skrev jag om artikeln flera gånger och till slut skickade jag iväg den.
Många reaktioner har kommit. Flera positiva, andra mycket kritiska.
Att jag vill debattera begreppet feminism är att det är ett politiskt korrekt begrepp. Något som jag alltså inte använder. När jag arbetade med min magisteruppsats inom filmvetenskap sysslade jag med feministisk filmteori och känner mig väl förankrad i begreppet feminism. Jag använder konsekvent begreppet jämställdhet då det handlar om lika värden för män och kvinnor och begreppet jämställdhet då det handlar om lika värde mellan personer.
Just begreppet feminism är intressant. Många använder feminism som ett politiskt epitet. Det är bra om man har förankrat sin ståndpunkt, men jag upplever att många bara använder ordet för att "alla andra" gör det.
Därför säger jag att jämställdhet utan feminism funkar bra för mig.
 
Om man i dag försöker att orientera sig kring begreppet feminism och använder Wikipedia så kan man läsa om
-Särartsfeminism
- Likhetsfeminsm
- Anarkafeminsism
- Liberalfeminism
- Radikalfeminism
- Socialistisk feminism
- Queerfeminsim
- Ekofeminism
-- Analytisk feminism
- Kontintental feminism
- Pragmatisk feminism
- Postkonolial feminsim
 
Detta är en aktuell sammanställning av olika riktningar inom begreppet och när man använder begreppet bör man också beskriva vilken av inriktningarna eller de mer filosofiska aspekter som man förknippar sig med. Annars blir det lite svårt att förstå vad skillnaden mellan jämställdhet och feminism är.
 
Tankar om könsmaktsordning, om genus, om kön, om sexuell läggning och identitet, om man och kvinna, om han, hon och hen, är viktiga begrepp och jag har ägnat några av mitt liv att försöka plöja igenom litteratur, skriva och debattera. Jag är rent ut sagt orolig över att vi inte har ett jämställt samhälle. Min kristna grund är att alla människor är lika värda. Jag vet att man inte ska lyfta ut ett bibelord ur ett sammanhang men för mig är beskrivningen "här är inte man eller kvinna, inte jude eller grek" ett viktigt fundament då jag definierar den människosyn som jag står för.
 
Jag har absolut inget emot att politiker definierar sig som feministiska politiker, men vill gärna förstå varför de anser att just det begreppet är så viktigt för sin politiska identitet.
 
Jag använder inte heller ordet anti-rasist, men för den skull kan ingen anse att jag står för motsatsen. Jag står för alla människors lika, absoluta och unika värde. Enklast uttryckt: Jag är Kristdemokrat!