Föreningslivet gör stora insatser för integration

I morgon ska kulturnämnden i Västra Götalandsregionen fatta beslut om stöd till föreningar som vill engagera sig i mottagandet av nyanlända. Förra året delade vi ut 2 miljoner för sådana insatser och nu är det dags för en liknande satsning.
 
Idén är att en förening kan få 50 000 kr för att göra en välkomnande insats för nyanlända med syfte att skapa sociala kontakter. Nu har 130 organisationer sökt och när jag läser ansökningarna blir jag så glad över den respons som vi mött. Vår idé var att vi skulle hjälpa en förening att göra det de brukar göra, men stå för den merkostnad som uppstår för att hyra en större lokal, ordna transporter eller tolkar.
2015 års satsning finns redovisad på regionens hemsida och den visar på att många värdefulla insatser har gjort. Nu räknar vi med ännu fler.
 
Vi har låtit ett stort antal flyktingar komma in i Sverige och nu handlar det om att de ska komma in i samhället och genom våra insatser vill vi medverka till att förebygga utanförskap. Många personer engagerar sig helt ideelllt och med kraft och värme vill de välkomna nyanlända till Sverige och sin förening. Sådant skapar det goda samhället.