Nollvision mot alkohol i trafiken

Frågan om rattfylleri har fått förnyad aktualitet när statsrådet Aida Hadzialic tog konsekvensen av upptäckten och avgick. Hon har uppskattats för att hon var rakryggad och tog konsekvenserna av sitt handlande.
Men denna händelse påminner också om vikten av att vi har nolltolerans mot alkohol och droger i trafiken. Det ska självklart vara så att om man har för avsikt att sätta sig bakom ratten avstår man den dagen att dricka alkohol. Man räknar med att det är ungefär 500 personer som varje timma finns ute i trafiken och kör med alkohol i kroppen och därmed är också ens förmåga att framföra fordonet tryggt och säkert påverkat. Alkoholen skördar många offer och därför blir det nu på nytt en uppmaning att säga nej. Mycket lidande och stora samhällskostnader skulle besparas om vi skapar en nolltolerans och hjälps åt för att förverkliga detta.