Konsumenten har makt

I morse läste jag ett inlägg i SLA om att köpa lokalt producerad mjölk. Insändaren frågade om vem som har den verkliga makten. Självklart har vi som politiker stora möjligheter att påverka på en mängd olika sätt. Men jag tror ändå på att de stora förändringarna sker då konsumenten utövar sin makt. Den dag vi väljer att köpa en vara så kommer också den att finnas tillhands. Slutar vi att efterfråga något så försvinner det snart. Om man tror på en marknadsekonomi där balans ska råda mellan tillgång och efterfrågan så är det just konsumenten som har makten. Om balansen är skev kan marknaden på kort sikt ha ett övertag i form av t ex att man sätter ett överpris på varan. Om alla efterfrågar en viss produkt så kan det initialt vara så att ett högt pris råder, men efter ett tag har marknaden antingen erbjudit en annan produkt som är liknande eller också har produktionen ökat av den specifika varan och oftast då leder detta till en prissänkning.
Att utöva sin konsumentmakt gör man i butiken då man står vid hyllan. Om man nu vill ha närproducerade livsmedel så är det beteendet i butiken som avgör om vi kommer att ha närproducerade livsmedel om några år.
Utöva din makt!