Vikten av kulturarvet - vårt gemensamma öppna rum

Inget parti kan ha monopol på det svenska kulturarvet. Inget parti kan äga rätten till den svenska flaggan. Retoriken inom politiken verkar mena att vi måste tala om det svenska och det genuina kulturarvet. Vi menar att mångfald har alltid rått och att kulturarvet tillhör oss alla. Tillsammans med Roland Utbult kommer vi framöver att lyfta fram viktiga delar av kristdemokraternas politik inom kultursektorn. Nedan finner du en artikel om kulturarvet som vi skickat till västsvenska medier.
 

Kulturarvet är vårt gemensamma öppna rum

Kulturarvet är ett sammanhållande kitt som förklarar mycket av det som sker i vår samtid och ger oss kontakt med tidigare generationer. Det har byggts med stora inslag av internationella kontakter och mångfald - men detta är en verklighet som Sverigedemokraterna inte tycks vilja se.

Debatten om kulturarvet har fått en förnyad aktualitet genom Sverigedemokraternas försök att definiera vårt gemensamma kulturarv på ett nytt sätt. De talar om det genuint svenska.

Kulturarvet kan beskrivas som ett gemensamt, allmänt och öppet rum. Det är mångsidigt och har inte minst formats genom tillvaratagande av erfarenheter och kunskaper runt om i världen. Men också genom att många har kommit till Sverige och bidragit till att utveckla vårt samhälle. Därför går det inte att definiera vad som är genuint svenskt. 

Genom den svenska hembygdsrörelsen, som fyller 100 år i dag, och dess många verksamheter går det tydligt att se att kulturarvet har inhämtat influenser från många olika håll – och gör så även i dag. Den är oerhört viktig för att sprida kunskaper om det gemensamma svenska kulturarvet. För nyanlända kan därför besök vid hembygdsgårdar eller lokala museer vara en viktig introduktion till det svenska samhället.

Vi är stolta över vårt gemensamma kulturarv. Det ska bevaras, användas men också utvecklas. Kristdemokraterna vill aktivt vara med och lyfta fram det gemensamma kulturarvet.

Conny Brännberg (KD) regionpolitiker
Roland Utbult (KD) riksdagsledamot