Kvinnor måste respekteras

Det är bra att medierna uppmärksammar de kränkningar som sker av kvinnor, ofta unga tjejer, på offentliga platser.
Jag är inte feminist, men ivrar för alla människors lika värde. Att skapa trygghet på gator och torg, dvs i det offentliga rummet är allas vårt ansvar.
När man läser om övergrepp av kvinnor på bussar i Egypten, gängvåldtäkter i Indien, nyårsfirandet i Köln eller musikfestival i Stockholm så handlar det om samma sak: Män tror att de har rätt utnyttja och använda kvinnor. I grunden är det en fråga om människosyn.
Då vi betraktar varandra som jämlika har vi inte positioner som placerarar oss i hierarkiska ordningar eller strukturer. Varken patriarkat eller feminism är lösningen. Inget kön kan vara det andra överordnat.
Därför måste vi lyfta frågan om människovärdet. Då alla människor är lika värda, så har ingen annan, oavsett om vi talar kön, ålder, etnicism, någon rätt att vara mer värd än någon annan.
En blick i historieboken visar att maktstrukturer inte leder till det goda samhället. Det är först då vi betraktar varandra som jämlika partners som vi kan åstadkomma det samhälle som de allra flesta önskar; ett samhälle där vi respekterar varandra och skapar trygga förhållanden.
Ingen ska behöva utsättas för andras övergrepp. Här måste både civilkurage, dvs "vanligt folk" säger ifrån, samverka med olika myndigheter, inte minst polisen.
Ingen kvinna ska behöva ofredas. Självklart gäller detta också för män.