Spinndoktorer - en hjälp i nöden

Då politiker hamnar i blåsväder finns det många exempel på att man tvingas bort men också att man ridit ut stormen, eller drevet som det ofta kallas. En särskild grupp rådgivare, så kallade spinndoktorer, finns för politikerna på toppen.
Då en politikers image, dvs hur andra uppfattar politiken, framställs som negativ, är det spinndoktorer som träder in. Ett skamfilad rykte ska återställas och ur svaghet ska styrka påvisas.
Ofta syns inte spinndoktorer, utan redskapen är helt andra. De egna informatörerna, men allra helst att man kan plantera idéer hos opinionens makt, allra helst hos ledarskribenter.
Spinndoktorerna ska vända en negativ mediebild till en helt annan. Förra veckan var det flera av landets mäktiga personer som förknippades med skandaler.
Den här veckan måste en annan bild målas och en annan sida av personerna visas upp. Den som följer det politiska landskapets beskrivning kommer säkert att kunna lägga märke till flera former av artiklar som visar en annan bild än den som journalisterna satte förra veckan.
Om man frågar efter en spinndoktor så blir svaret att de inte finns, men det är nog snarare så att de varken ska synas eller märkas, men ändå finnas.