Viktigt att alla generationer får mötas

På knappt hundra år har enorma förändringar skett av vårt samhälle. Flytten från landsbygden till städer har gått i en rasande fart. I det gamla bondesamhället fanns självklart många strukturer och därmed också många avarter. Men i några fall fanns en närhet som vi nu går miste om. Jag tänker på detta med flergenerationersmöten. Idag är samhället så uppdelat så att vi inte har spontana mötesplatser mellan olika generationer. Då farmor eller mormor bodde på samma gård eller till och med i samma hus var det så naturligt att man träffades och därmed också utbytte erfarenheter. I dag är det många barn som aldrig pratar med en äldre person i vardagen. Umgänget sker vid speciella tillfällen och där det där vardagsnära har många gått miste om.
För mig är detta en viktig fråga och jag strävar efter att vara med i olika roller att skapa ett människovänligare samhälle där det finns plats för alla.
I går tog jag en bild som illustrerar detta behov. Bilden är tagen utanför kyrkan där både barnvagnar och rullatorer samlats. Ett sätt att visa på att kyrkan strävar efter att vara en mötesplats för alla generationer.