Intresset för design ökar

Det finns ett stort intresse för designfrågor i Västra Götalandsregionen. Området är brett men har alltid en kärna av kreativitet och nytänkande. En designer tar till sig utmaningar och kan ha både nyttoaspekter och gestaltning av livsmiljöer framför sig.
Som ordförande för Kulturnämnden möter jag många intressanta människor och strävar efter att regelbundet genomföra verksamhetsbesök.
Ett område som ingår i mitt politiska ansvar är utvecklingen av regionens museer. Det operativa uppdraget ligger på förvaltningen för Natur- och Kulturarv, Västarvet, men också kommunerna är involverade i detta.
I Borås finns Textilmuseet, i Lidköping Rörstrandmuseet och i Göteborg Röhsska museet. Alla tre har design i fokus och besök på dessa institutioner är berikande. Nu spånar vi kring hur designområdet kan utvecklas.
Bilden är tagen på Röhsska Museet i Göteborg. Där pågår just nu en utställning med verk av Lisa Larsson. Lotta Karlsson som är vice ordförande för Kulturnämnden och jag fick en personlig guidning av Love Jönsson, som är intendent på museet.
 
Det kommunala självstyret är starkt i Sverige. Det som kommunerna äger ansvarar de också för. Samtidigt så har regionen möjlighet till att samordna aktiviteter. I Västra Götaland har vi devisen "kommunernas region" och som kulturansvarig har vi möjlighet att samordna många verksamheter, utan att göra avkall på det kommunala självstyret. Just nu funderar vi kring utvecklingen av design och alla inspel är välkomna.