Avstånd mäts i tid

 
När jag läste inför min Skepparexamen var det många beräkningar som man skulle lära sig. Att kursen var från A till B innebar ju en direkt kurs som kunde beskrivas i en viss kompassriktning. Men sedan fick man också lära sig att det fanns mängder av påverkansfaktorer som utmanade färdriktningen. Strömmar, leder, olika former av avvikelser gjorde att det krävdes många kurskorrigeringar. När man mäter avstånd så mäts de i enheter som ibland kan kallas kilometer och ibland nautiska mil.
När det gäller avstånd på land så mäts de oftast i kilometer, men det allt oftare utrycker man avstånd i tid. Skövde är t ex 2 timmar från Stockholm och 1 timmar från Göteborg om man uttrycker det i snabbtågets tider.
För att hålla ihop Sverige krävs en god infrastruktur. Den är hyfsat vältänkt då det gäller nord-sydliga riktningar, men usel då det gäller öst-västliga förbindelser. Några undantag finns, t ex Stockholm-Oslo, men ofta tar det lång tid att åka kollektivt i Sverige "på bredden".
Infrastruktur och kollektivtrafik gör att Sverige hålls ihop. Idéerna som framfördes på 1800-talet om stambanor var rätt tänkt. Men den standard som dagens järnvägsnät har håller inte måttet.
Jag åker ofta kollektivt och har gjort det under många år. Bristande underhåll, avsaknad av nya spår gör att tilliten till trafiksystemet brister. Man ska inte bli överraskad om tåget är i tid. De ska vara i tid. I Sverige som är "ordning- och redaland" ska man kunna lita på tåget. Men jag förstår att det är frustrerande för tågoperatörerna när problemen ligger i räls eller elledningar. Men tyvärr finns det också brist i fordonens tillförlighet.
Infrastruktur är bland det viktigaste som staten ansvarar för. Tyvärr får i konstatera att det har tagit få initiativ de senaste åren. Det som nu diskuteras mycket är höghastighetstågen och den s k Sverigeförhandlingen. Den har en del förespråkare men nu verkar det som att motståndarlägret får fler anslutna,
För mig som pendlande Skövdebo är Västra Stambanan oerhört viktig. Att kunna bo i en mindre kommun men ändå har tillgång till den stora stadens utbud höjer livskvalitén.
Det är många som vill använda Västra Stambanan. Här trängs person- och godstransporterna. Spåren behöver byggas ut och underhållet uppgraderas. Men den stora satsningen på forskning och utveckling bör vara på flyget. Luftrummet har enorma möjligheter för transporter och satsningar på nya flygplanstyper, miljövänligt bränsle och andra "Clean Tech"-lösningar bör lyftas fram.
Närhet till varandra får vi då vi snabbt kan komma från punkt A till punkt B. Därför bör vi utveckla vår infrastruktur och kollektivtrafik