Det är varorna i butiken som räknas

I dag kom det en ny SIFO-rapport. Som vanligt spekuleras det bland skribenter. Dagens mätning visar att samtliga nuvarande riksdagspartier har stöd för att vara kvar i riksdagen men att det är en hel del förändringar mellan sympatierna för de olika partierna. Några ökar, andra minskar.
Krisen inom Miljöpartiet har fått stort utrymme. Nyval av ett av språkrören ska bli en nystart önskar många. Det är detta som flera kommentarer handlar om och då kopplingen till nyvalet förra året av en ny partiledare för Kristdemokraterna. Många trodde att Ebba Busch Thor skulle direkt lyfta partiet. Så har ännu inte skett.
Men vad Ebba, tillsammans med partistyrelsen arbetar med, handlar inte så mycket om skyltfönstret som det som finns inne i butiken.
Den här bilden symboliserar väl vad jag menar. Den är tagen utanför NK i Stockholm förra julen.
När jag var liten så fanns det många mindre butiker, inga gallerier eller stormarknader. Varje butiksägare visste att skyltfönstret hade stor betydelse. Det lockade in människor i butiken. Men det var aldrig skyltfönstret som skapade de trogna kunderna. Det var en kombination av varorna inne i butiken och det bemötande som kunderna fick. Om ett affärsbiträde sålde något som inte höll måttet så återkom aldrig kunden.
Kristdemokraterna är ett idé- och värdeorienterat parti som bygger sin politik på ett antal principer. Det finns alltså en fast värdegrund och partiet är ingen vindflöjel som följder de olika vindriktningarna. Man har tagit ut en kurs, den behåller man, men inser också att då förutsättningarna förändras. måste en kurskorrigering ske.
 
Kristdemokraterna var en del av alliansregeringen. Denna regering åstadkom väldigt många saker och där spelade Kristdemokraterna ofta en väldigt stor roll, trots att det bara vara tre statsråd med KD-färg. Ofta kunde de tre statsråden agera "skyltfönster" och vara partiets ansikte utåt. Det stora problemet var att kunderna aldrig tog steget in i butiken. Snarare tvärtom. Man kanske kastade en blick på skylfönstret, kanske till och med tyckte att det såg bra ut, men det blev inget mer.
Väljarstödet har rasat kraftfullt. Partiledarskiftet förra året har inte lett till att det blivit något lyft över 4-procent-strecket.
Därför arbetar nu partiet intensivt med att bredda varuutbudet inne i butiken. De principer som bär partiet håller väl och bidrar till att väcka ett intresse för partiets politik. Vi tror att Ebba är ett mycket bra val och har visat i ett antal debatter att hon väcker intresse. Nu gäller det för oss andra att stå i dörren till butiken, välkomna kunderna in och ge dem bästa bemötande. De varor som vi ska sälja ska vara sådana att de håller över tid och om kunden vill ha "slit- och släng-produkter" så finns det andra butiker som kanske passar bättre.
För den som vill ha ordning och reda, känna trygghet i samhället, bidra till att jämlikhet råder, att såväl de yngsta som äldre har bästa förutsättningar, att Sverige ska ta ställning till även de svåra världsproblemen, som vill ta ett personligt ansvar och inte alltid lita på staten, och som tror att varje människa är en unik individ och har ett eget absolut värde, ja för den typen av väljare, så finns det många goda varor inne i den kristdemokratiska butiken.
Optimismen inom partiet är stor, många volontärer finns med, en nyvald partistyrelse är taggad, och Ebba agerar som ett starkt lokomotiv i de svenska medierna, Lars Adaktusson och i Europaparlamentet, och i kommuner och regioner finns ledande kristdemokrater på plats.
Under de senaste månaderna har partiledningen presenterat många nya varor för butiken och fler är på gång. Därför tror vi att Kristdemokraterna kommer att göra ett gott val, senast, 2018.