Ohyggliga rapporter från Aleppo

Den senaste veckans rapporter från Aleppo är så negativa att man knapp finner ord för detta. Man räknar med att det fortfarande finns ca 100 000 barn kvar i en stad som bombas sönder kvarter efter kvarter. Barnen är de stora förlorarna och omvärlden borde skapa en gigantisk satsning för att få ut civilbefolkningen innan militärerna fortsätter att beskjuta varandra. För några dagar sedan trodde många på vapenstillestånd så att de humanitära förhållanden skulle bli något drägliga. Men när till och med matkonvojer anfalls då är moral och etik så låg att den inte ens kan mätas. Allt mänskligt förnuft verkar vara totalt borta.