Prata med varandra - inte om varandra

Ett kort inlägg men för mig ett viktigt sådant. Det handlar om åsiKte. Det är väldigt bra att många har synpunkter och att vi ser på saker och ting på olika sätt. Men det är ett problem när vi inte framför dem till rätt personer eller rätt forum. Det är bra med insändare och kommentarsfält på sociala medier. Men det är märkligt att det står i i tidningen istället för att framföras direkt till den som man har en åsikt om. Man måste kunna framföra sin åsikt öga mot öga. Om man inte kan det så ska man nog fundera på om den ska framföras.
Eilert Björkman

Att framföra en åsikt öga mot öga är naturligtvis bäst.
Dels är detta dock svårt rent geografiskt och tidsmässigt, dels vill väl både Du och jag att flera skall läsa vad vi tycker, eftersom vi bloggar?

Svar: Helt rätt, men då det är möjligt föredrar jag öga mot öga. Eller att man skickar ett meddelande eller ringer ett samtal och berättar först om vad man skickar in för insändare till tidningen. Sociala medier är lite annorlunda där eftersträvar ju en bloggare aktiv debatt
Brannberg