Mighty oaks

 
Vid årets kulturting talade Stella Hall från North East England om succén kring "Festival of Thrift". Det började i liten skala men samlar nu mängder av hantverkare, makers, konstnärer, artister och rejält med besökare. Hennes Point var "Mighty oaks from little acorns grow" och menade att allt börjar med en idé och i det lilla. Hon berättade om hur tankarna om en happening inleddes och hur det idag har utvecklas till att vara ett stort event i North humberland.
Idiomet fastnade hos mig. Vi brukar ofta prata om frön och att fröna måste hamna i den goda jorden. När jag var vid stugan på Torsö i helgen gick jag för att plocka liljekonvalj under de stora ekarna. Alldeles vid vår tomt tronar några stora ekar. De är väldiga och är verkligen mäktiga. Då påmindes jag om Stellas ord om att även den största eken börjar med ett litet ekollon.