Bekymmersamt för kulturen

Det finns två helt olika bilder från kulturlivet. Det ena är politiker som säger "pengar har räknats upp" och verksamhete som säger "pengarna räcker inte". Båda utsagorna stämmer. Pris- och kostnadsutvecklingen har stuckit iväg och även om anslagen har ökat så täcker de inte de ökade kostnaderna. En ny rapport från Svensk Scenkonst och Sveriges Museer belyser detta. Rapporten kan läsas på https://www.svenskscenkonst.se/aktuellt/nyheter/pengar-till-kulturen-aets-upp-av-hyreskostnader-visar-ny-rapport/
 
Frågorna om kulturens samhällsvärde blir allt viktigare. Som kulturpolitiker talar vi om kulturens egenvärde och menar att den tillför samhället en mängd faktorer som är svåra att mäta. Konst och kultur ger inre upplevelser, skapar reflektion, ger insikter i en rad olika ämnen och hanterar det som handlar om de mänskliga fri- och rättigheterna. De kulturella värdena är omistliga och det goda samhället behöver kulturen. Ett samhälle utan kultur kan inte kalla sig för ett välfärdssamhälle.