Vi vill se ökad gemenskap

 
Många är ensamma, alltför många. Vi behöver kraftsamla för att motverka den ofrivillga ensamheten. Kristdemokraternas politik handlar om samhälslgemenskap. Det innebär att vi verkar för den lilla och nära gemenskap. Vi talar ofta om familjen, andra säger släk, klarn eller stam. det är i den nära gemenskapen som vi lär oss solidaritet, respekt och hänsyn. Att vara med i en famulj är att bli tränad för livet. Men detta är värden som vi ska bära med oss. Den som står utanför gemenskapen behöver bjudas in. Politiken kan åstadkomma mycket, men här vi kan var och en bidra. Att bjuda in grannen på fika, hjälpa till att handla, eller använda sig av telefonen. Allt sådant kan vara motdrag till ensamheten. Gemenskap är viktigt och något vi skapar. Det börjar alltid med en utsträckt hand. Något du kan göra idag.