Piraterna ponerar på parlamentsplats

Hur kan det komma sig att Piratpartiets skepp seglar snabbt ikapp de traditionella partierna? Hur kommer det sig att tusentals unga människor överväger att ge sin röst till ett "en-fråge-parti"? Är överhuvudtaget de etablerade partierna medvetna om den kraft som finns hos den nya "nätgenerationen" som vuxit upp med Internet som en kommunikationsform "som funnits hela livet"?


Nu har de första opinionsundersökningarna kommit inför EU-valet. Junilistan är ute men Piratpartiet är inne.


Troligtvis har de flesta etablerade partier gjort en stor miss då de skapat övervakningssystem och lagar som hindrar, begränsar och kontrollerar den personliga "friheten".


Det råder tyvärr stor "okunnighet" i debatten.


Det finns sådana som talar om att fildelning borde förbjudas. Då har man avslöjat så stora kunskapsluckor om hur IT fungerar att man har gett sig själv rött kort för fortsatt debatt. Skulle fildelning vara förbjudet kan vi lika gärna släcka ned alla datorer.


Däremot är det sunt att föra en debatt om upphovsrätt etc. Men debatten har till stora delar urartat och många, framförallt unga, människor, visar sitt missnöje mot "vuxenvärlden". En röst på Piratpartiet är en sådan markering.


Den unga generationen som vuxit upp med Internet ser detta som ett naturligt kommunikationsmedel och man använder det för just kommunikation. Om man har något angeläget att berätta om eller dela med sig så gör man det. Därför sprider man bilder, filmer, texter och bilder med varandra.


Några hävdar att upphovsrättsinnehavarna förlorar miljoner kronor på illegal fildelning, men andra visar att det är tvärt om . Den som lyssnar mycket på musik, laddar ned mycket musik, men är också en stor köpkonsument av musik.


Skiftet i musikvärlden är kanske att vi går mer mot livemusik som den "riktiga" musiken och all inspelning betraktas som promotion för den "riktiga" konserten.


Då vi talar om de stora tekniska paradigmskiftena i historien så har det alltid funnit motstånd.

När Johannes Gutenberg börjar använda lösa typer, gjutna i bly, och "uppfinner" boktryckerikonsten känner alla "skrivare" sig hotade. De har utvecklat ett hantverk och skriver böcker för hand. Då de inser att Gutenberg hotar deras yrken så mobiliserar de motstånd. Vem skulle vilja stå på "skrivarnas" sida idag?


Då lokomotiven visade sig kunna dra åtskilliga vagnar bakom sig och dessutom var det på "släta"järnvägsrälsar som de erbjöd en rätt så behaglig resa, så var motståndet från kuskarna kompakt. En hel yrkeskår kände sig hotad. Vem skulle vilja stå på kuskarnas sida idag?


Jag anser att en upphovsrättsinnehavare har rätten till sitt verk. Den som använder ett verk ska betala ersättning för det. Jag har flera konstverk på väggarna i min bostad. Jag har köpt dem av konstnärer. Men att kräva en avgift till konstnären av alla gäster som besöker mitt hem känns helt främmande. Likadant att jag skulle lämna in listor till "konstnärens intresseorganisation" på alla mina gäster känns horribelt. Det är nog så som unga människor uppfattar det då de kommunicerar musik och bilder med varandra. Någon har ju köpt "tavlan" och sedan delar man upplevelsen med sina vänner.


Om man däremot "stjäl" tavlan från konstnären så är det ju ett solklart brott, men det är ju knappast det som debatteras.


Att Piratpartiet nu seglar ikapp "gammelpartierna" är nog ett uttryck för frustration och att man inte har blivit lyssnad till eller tagen på allvar.


Under maj månad måste partierna börja lyssna och ta till sig argumenten annars kommer Piraterna att få ett så starkt "folkligt" stöd att de tar plats  Europaparlamentet. De tre bokstäverna FRA skakade Sverige. Nu kommer piraterna med storm.


Jag tycker att KDU har en linje i dessa frågor som Kristdemokraterna bör anamma. David Högberg och Charlie Weimers skriver vettigt och nyanserat om behoven av en ny syn på "fildelningen"Piratpartiet, EU-valet, Kristdemokraterna, KDU, fildelning, övervakning
Artiklar på Valborg 2009: GP, Aftonbladet, Expressen, Dagen, DN, SvD