Valsedlarna i Skaraborg är klara

 
Det är med stor tacksamhet och rejäl ödmjukhet som jag ännu en gång får kämpa i en valrörelse som toppnamn för Krist-demokraterna i Skaraborg. Ikväll valdes jag att vara etta på regionfullmäktigelistan, en position som jag även hade 2010. Då var också Eva-Lott Gram, från Hjo, tvåa och vi får nu möjligheten att vara toppkandidater tillsammans ännu en gång.
Nu är vi mer erfarna och kanske ändå mer laddade för nu vill vi ta över ledningen i Västra Götalandsregionen. Min avsikt är att kämpa för att alliansen tar över och att kristdemokraterna tar plats i den yttersta ledningen för regionen. Det kommer jag att satsa på.
 
 
I mitt tal till de många kristdemokraterna från Skaraborg som mötte upp till nomineringsstämman så använde jag mig av tre värdeord. Som illustration använde jag detta vedträ. Jag vill med detta också illustrera att jag brinner för frågorna. Vedträt tog jag med från vedboden där jag ägnade en helg åt att stapla ved. Sista sommaren som min Far levde så tog jag ned några träd och han stod vid klyven och klöv björkveden. Så istället för att brännas så blev den illustration ikväll.
V-E-D; Värderingar, Empati och Delaktighet
 
Jag brinner för de kristdemokratiska värderingarna. De principer som bär kristdemokratin ska jag driva så starkt som jag kan. Jag tänker på människovårdet, alla människors lika och unika värde, på förvaltarskapstanken där vi förvaltar skapelsen istället för att förbruka den, om subsidiaritet som handlar om att fatta beslut på mesta ändamålsenliganivå och alla de andra värdena som är ryggraden i vår politik.
Men det krävs också empati, att känna och visa medkänsla för den enskilda människan. Att bry sig om den som inte får tid hos läkaren, den som blir nekad en sängplats, den som inte orkar tala för sig själv längre, flyktingen som hamnat i vårt land och alla de barn och unga som far illa. Utan en sann medkänsla blir man inte trovärdig och jag är tacksam för de som jag hittills kunnat möta, men jag vill mycket mer.
Det tredje ordet, delaktighet, är en programförklaring från min sida. Jag vill betona vikten av att vi arbetar tillsammans, krokar i varandras armar och bildare kedja. Jag talade om att "jaget är viktigare än laget" och att vi alla behövs. Att träda upp som lokala politiker, regionala politiker och nationella politiker är något som jag vill se mycket mer av. Jag är för personval, men det är inte jaget som är det viktiga, utan partiet. Jag citerade Alf Svensson som med auktoritet sa nyligen: "Jag har hört att det finns de som säger Jag och Partiet. Det heter Partiet och jag".
 
Vi fastställde också riksdagslistan ikväll. Den toppas av Annika Eclund och Björn Rubenson.