Lätt att smuggla in vapen

Jag gillar respekt för privatlivet och att man värnar den personliga integriteten. Samtidigt måste man konstatera att ibland får man göra avkall på detta för att skapa trygghet och säkerhet. I Skövde har vi åter tagit upp diskussionen om kameraövervakning. En kamera på offentlig plats kan bli avgörande då ett brott ska utredas. Men många anser att den personliga integriteten inte respekteras om man blir filmad på allmän plats. Idén är ju att ingen ser dessa filmer utan det sker först i samband med utredning av brott. Vi har börjat en process att se över om det går att finna sätt att använda sig av kameror.
Men integriteten är ibland så stark att man måste ifrågasätta regelverken. Det måste väl vara självklart att skolelever inte ska använda mobiler och läsplattor för privata saker som tar deras uppmärksamhet från läroprocesserna. BUP-personal måste få hindra unga patienter att under behandling befrias från nedbrytande information på nätet. Man kan inte åberopa integritet i alla sammanhang.
I dag läser jag på nyheterna om att personal på rättspsykiatriska anstalter inte får kolla post till de som blivit dömda till rättspsykiatrisk vård. Landets största rättspsykiatriska kliniker slår larm. Karsudden, Säter, Vadstena,
Sundsvall, Växjö och Stockholm larmar gemensamt om att dömda brottslingar på grund av dagens lagstiftning kunnat smuggla in:                          
* Skjutvapen                                       
* Knivar                                      
* Narkotika                    
* Brandfarliga vätskor                                     
* Drönare
Detta är ju helt orimligt. Personalen får tydligen inte ens känna och klämma på ett postat paket. Då måste de ha ett särskilt tillstånd. Känns ju helt absurt att personalen ska ta emot ett vapen och sedan överlämna det till en person som vistas på grund av ett brott begånget på rättspsyk.
Någonstans har det blivit fel. Juridik är oerhört viktigt, men det är också sunt förnuft.