Arbete och vila

För några veckor sedan fanns det en artikel i tidningen Dagen som handlade om en pastor ska tillhöra ett fackförbund eller inte. Artikelförfattaren, en känd pastor, framhöll att uppgiften var ett kall och att det inte fanns skäl för att tillhöra ett fack. Han framhöll att han själv arbetar minst sextio timmar i veckan och predikade 50 av 52 söndagar per år. Som jag ser det är en pastor anställd, dvs arbetstagare och församlingen är arbetsgivare. Regler och lagar gäller. En arbetsgivare som låter sina anställda själva bestämma villkoren framstår som en svag och oansvarig arbetsgivare. Man kan inte tillåta att en anställd inte får tillräcklig vila. Å andra sidan kan man fundera på vilken gudsbild en pastor har som tror att uppdraget helt hänger på pastorn själv.