Bilder från manifestationen i Skövde

1:a advent genomförde vi en manifestation för de kristna i Irak. På detta sätt ville vi ta avstånd från det våld och förföljelse som drabbat oskyldiga kristna. Mängder av människor mötte upp och företrädare för olika organisationer och kyrkor medverkade.
Nedan finns en del bilder från arrangemanget som genomfördes i en snöstorm.