Sjukskrivningarna minskar rejält

Regeringen, med socialminister Göran Hägglund i spetsen, har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska sjukskrivningarna. I samverkan med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har en överenskommelse gjorts som ofta kallas sjukvårdsmiljarden. Idén handlar om att staten stimulerar de landsting som lyckats genomföra förbättringar så att sjukskrivningarna minskar. Nu är statistiken för 2009 klar och en fördelning av "miljarden" har presenterats.
Den innebär ett guldregn över Västra Götaland som är den region/landsting som får mest pengar. Hela 183 miljoner kr hamnar i länet.
Några imponerande siffror är också att sjukskrivningarna minskat med över 25% i Värmland, Jämtland och Gotland.
Alliansregeringen lovade vid tillträdandet att utanförskapet skulle brytas och att fler människor skulle få möjlighet att arbeta. Genom ett gott samarbete och resursförstärkningar så har staten och regionerna/landstingen, tillsammans, åstadkommit tydliga resultat.
Under det socialdemokratiska styret blev köer och långa sjukskrivningar så vanligt att man räknade med det. Att det gav ett enormt personligt lidande och skapade miljardförluster för samhället glömdes snabbt bort. Nu gäller det att se till att allianspartierna får ett fortsatt mandat att regera efter september 2010. 

Allians för Sverige, SKL,