Besöksnäringen växer

 
Under flera år har jag varit verksam som politiker inom besöksnäringen (oftast kalladl turism). Målmedvetet har vi arbetat med utvecklingen och inte minst vi Kristdemokrater. Penilla Gunther har arbetat via riksdagen på nationell nivå och brutit mark på flera områden. Jag har varit verksam både kommunalt och regionalt men också haft nationella uppdrag. Besöksnäringen är ett område som kan växa ytterligare. Nu har siffrorna för första halvåret kommit och de är mycket positiva. I Västra Götaland har vi haft en stor satsning som redan börjar ge utdelning.
Läs mer i GP-artikeln http://www.gp.se/ekonomi/1.2501422-sverige-lockar-allt-fler-turister