Tre bokstäver som skakar Sverige

Det finns starka krafter som ofta underskattas. Att publicering av några teckningar i en dansk tidning kan orsaka finanskriser i stora internationella bolag var det få som hade anat, men som blev en påtaglig realitet i samband med publiceringen av karikatyrerna i Jyllands-Posten.

Likaså har den s k bloggosfären helt missbedömts från ett antal ledande politiker. Signalspaningslagen, populärt kallad FRA, har skakat om Sverige. Någon har sagt att bokstäver står för Fredrik Reinfeldts Ansvar. Alltför många invånare bär med sig en känsla av att vara övervakad och upplever ett intrång i mänskliga fri- och rättigheter. Om det är sant eller inte behöver debatteras i betydligt större utsträckning. Den negativa känsla som många uttryckt behöver bli bemött med argument och försvar av lagen, annars uppfattar medborgarna det som att de folkvalda inte har "koll på läget". Att få kommenterar lagen förstärker bloggosfärens negativa känslor. Det behövs ett tydligt komplement till lagen så att den enskilde medborgaren upplever att lagparagraferna aktivt bidrar till att skapa trygghet och säkerhet. Den uppfattningen är det få som förmedlar idag. Det är de folkvaldas ansvar att skapa den tryggheten, annars så har lagen dåliga förutsättningar för att få folklig acceptans.