Vad betyder siffrorna, egentligen?

Alla har en födelsedag. Det innebär att man kan säga att man har nått en viss ålder. Men vad säger dessa siffror, egentligen?
När jag var liten minns jag en bonad som kallades för ålderstrappan. Den förekom också i andra former av avbildningar. Den kunde man se på olika väggar och beskrev vår livsvandring.
Den beskriver livets höjdpunkt, 50 år. Sedan går det utför. Idén var att 50 var någon slags topp och det förekom även att man fick en silverknopp till sin käpp som alla män ansågs behöva som stöd i den fortsatta livsvandringen.
 
I dag säger vi att 70 är det nya 50, Men vi säger också att 12 är det nya 20. Dagens 12-åringar har en fullständig inblick i vuxenvärlden och inget är fördolt. Det innebär att barn har information som tidigare generation först fick del av långt senare i livet.
 
Jag har haft många lärare. En av dem, Paul Zettersten, var jag i kontakt med häromdagen. Han har under många varit verksam som pastor och lärare i USA. Han är en av de lärare som påverkat mig mest och jag rankar honom väldigt högt. (Jag har haft många lärare). Jag möte honom då jag studerade teologi och han undervisade på skolan i USA där jag är utbildad. Han föreläser ännu och predikar regelbundet. Nu berättade han att han är på väg till Sverige för att besöka flera församlingar. Han fyllde 94 år förra veckan. Still going strong.
 
Men jag möter också människor i 40-års-ålder som kämpar med sjukdomar eller motgångar i livet så att varje dag är en kamp om överlevnad.
 
Så vad säger siffrorna egentligen? Kanske ingenting annat än att de är en statistisk markör.
 
När riksdagen 1913 införde folkpension i Sverige satte man pensionsåldern till 67 år. Då var medellivslängden 60 år. Mycket har hänt sedan dess och idag känns siffror som anger en viss persons ålder inte riktigt ha samma betydelse som tidigare.
 
Jag är engagerad tillsammans med många personer som är +75. Jag undrar hur samhället skulle fungera utan alla de fantastiska insatser som dessa "äldre" gör. Många av de som jag möter som "går i pension" är ju fullt arbetsföra, men kan satsa sin tid på annat än förvärvsarbeten. Civilsamhället bärs till stora delar av personer som är äldre. Jag vet att vissa vill byta ordet äldre mot "årsrika".