Aspö en oas för alla skövdebor

Ikväll ska kommunfullmäktige i Skövde ha en viktig debatt. Det handlar om området Aspö-Karstorp. 3000 invånare har skrivit under kraven på en folkomröstning. De är emot planerna på byggnation i området. Skövdebostäder har presenterat en ny plan för byggnation och åsikterna går isär om den.

Fullmäktige ska ikväll besluta om folkomröstning eller inte. Det finns skäl både för och emot så det kan bli en spännande debatt.

Det finns en uppenbar risk med att folkomrösta i en planfråga. Redan nu så överklagas i princip alla byggplaner i Skövde. De flesta projekt blir försenade därför att det alltid finns invändningar mot förändring av grönytor. Det kommer ikväll att finnas förespråkare som absolut säger nej till en folkomröstning i en planfråga och det finns de som med alla medel vill stoppa byggnation.

Min roll som ordförande i kommunfullmäktige handlar om att se till att även denna, som jag förmodar, känslomässiga debatt, bygger på de spelregler som vi satt upp. Alla har rätt till sin åsikt, den ska få framföras, men sedan gäller det beslut som fattas.

Ser fram emot en spännande debatt.

Ni som är intresserade kan ta del av den på webben; http://lokaltv.skovde.se