Måste polisen ta betalt?

Turerna kring kraven från polisen att ta betalt för övervakning av evenemang fortsätter. I Skövde har vi testat om detta är lagligt och fått klart för oss via utslag i kammarrätten att polisen har rätt att ta betalt för sina tjänster. Det är alltså inget olagligt.
Men det får stora konsekvenser för den som vill ordna ett evenemang. Matfestivalen i Skövde fick en faktura förra året på delar av polisens kostnader. Det var i och för sig tacksamt att de inte tog betalt för allt arbete, men det blev ändå en summa som inte fanns med i planeringen och evenemanget gick back.
Tyvärr är det nödvändigt att polisen finns med för att upprätthålla ordningen. Man skulle önska att det gick att ha en tillställning utan ordningsmakten men så är inte fallet. Polisens närvaro är uppskattad och framför allt är den förebyggande. Nu gör man tolkningar som innebär att om ett evenemang sker av en förening så tar man inte ut någon ersättning, men om det är ett bolag så blir man debiterad. Om t ex en fotbollsklubb drivs i bolagsform så tar polisen betalt för sina insatser. Om det däremot är en förening så är polisens närvaro utan kostnad.
i Skövde har vårt turistbolag. som är ett aktiebolag, arrangerat Matfestivalen och därmed blir det en faktura från polisen.
Det är inte så att det är polisens nya betalningskrav som hotar Matfestivalen i framtiden, men det är en besvärande omständighet. Däremot är jag orolig för nationella evenemang förläggs till de områden i Sverige där polismyndigheten gör en annan tolkning än vad som sker i Västra Götaland. Det borde vara så att alla polismyndighter i Sverige gör samma bedömning, annars råder ju inte konkurrensneutralitet.
Det blir en artikel i SLA imorgon om detta. De har ringt mig för att ställa ett antal frågor. Det ska bli intressant att se vilka reaktioner som blir följden av den artikeln. Jag hoppas att den leder till en konstruktiv debatt.