Stort engagemang på Internationellt cafe'

Vilket engagemang! Massor av människor lockas med av de bolivianska rytmerna. Gemenskapen tog sig uttryck i dans och glädje. Den afrikanska gruppen bidrog också med flera sånger. Den arabiska grupen inbjöd ocks till dans. Påskens  budskap blev presenterat i bilder från Jerusalem. Och det svenska bidraget var en en stor och härlig smörgåstårta. Den sista lördagen varje månad är det Internationellt Cafe' i Pingstkyrkan i  Skövde. Det är ett led i församlingens integrations- och mångkulturella arbete.