Debatt i lokalpressen om pensionärer och pensioner

I vår lokaltidning i Skövde, SLA, har det varit flera insändare om pensionärer och pensioner. Häromdagen publicerade jag en insändare om att Kristdemokraterna tydligt sagt att nu är det pensionärernas tur. Häromdagen skrev Gösta Kenndal, aktiv debattör och tidigare socialdemokratiskt kommunalråd en insändare om att vi kristdemokraterna ljuger då vi säger att vi bryr oss om pensionärerna. Här är mitt svar som var i SLA 29/7.


Svar till Gösta Kenndal
Det är glädjande att Gösta Kenndal uppmärksammat att Kristdemokraterna verkar för landets pensionärer. Vid flera tillfällen har Göran Hägglund och andra partiföreträdare talat om att nu är det pensionärernas tur. I somras föreslog bland annat Chatrine Pålsson Ahlgren, riksdagsledamot för Kristdemokraterna att garantipensionen ska vara helt skattefri. Ett stort antal av landets pensionärer har garantipension som för en ogift är 7597 kronor. En sänkt skatt skulle vara välkommet, samtidigt som vi också verkar för en höjning av pensionerna.

Kenndal hoppas säkert på att det ska bli en ny regering efter nästa val. Men landets pensionärer vet att socialdemokraterna har regerat i många år och haft ett stort ansvar för höjningen av pensionerna tidigare. Nu är det Alliansregeringen som tagit tag i frågan.

Kvinnor drabbas särskilt

Kristdemokraterna har särskilt tagit strid för de som har garantipension. Ibland kallas dessa för fattigpensionärer. Många av dem är kvinnor som gjort heroiska insatser i sina familjer och ansvarat för hushållet. Socialdemokraterna har aldrig ansett att detta är ett arbete, man har betonat vikten av ett lönebaserat arbete och då har inte insatserna i det egna hushållet räknats. Många av dagens pensionärer har slitit hårt i det egna hushållet och haft långt över åtta arbetstimmar per dag. De har frivilligt valt att vara hemmafruar och många är både stolta och nöjda över sina arbetsinsatser. Att de nu vid pensionsålder ska "straffas" för att de inte haft ett lönebaserat arbete är en stor orättvisa. Socialdemokraterna har aldrig brytt sig om denna grupp, eftersom hemarbete aldrig varit korrekt enligt deras partibok. Hade de brytt sig så har de haft många år på sig för att bevisa detta.

Vem talar för pensionärerna?

Många pensionärer känner sig orättvist behandlade och har vänt sig till sina politiska företrädare. Vi har lyssnat till våra väljare som gett oss förtroendet att verka i riksdag och regering. Kristdemokraterna har tydligt meddelat att vi ska verka för landets pensionärer, inte enbart genom pensionerna men också genom att aktivt äldreomsorgsarbete. Vi vill redan nu ge beskedet till landets pensionärer att detta är en viktig fråga för Kristdemokraterna. Kenndal vill påskina att vi ljuger, vilket är ett plumt påhopp. Vårt besked är tydligt. Vi verkar för en skattesänkning av pensionerna. Då det finns ekonomiskt utrymme kommer vi att lägga vår röst för detta framför en ytterligare sänkning av inkomstskatten för löntagarna. Vi kan inte lova när detta kommer att bli, men vår politik för en linje som gynnar landets pensionärer. Ju starkare stöd vi får desto större möjlighet får vi att se till att detta blir verklighet.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker