Överläggningar med riksdagsledamöter

Idag har vi haft en Framtidsdialog med västsvenska riksdagsledamöter. Regionfullmäktiges presidium bjöd in till en överläggning för att dryfta frågor som vi har gemensamt. Det handlade bland annat om infrastruktur, hälso- och sjukvård, forskning och utveckling, kultur och annat. Det blev ett intressant erfarenhetsutbyte och vi räknar med att fortsätta samtalen.

På bilden är jag tillsammans med de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Anneli Enochson och Roland Utbult. Totalt har KD fyra västsvenska representanter i riksdagen.