En gammal politik för en ny tid

Det är intressant att följa rapporteringen från socialdemokraternas kongress. Allt tyder på att de behåller sin gamla politik. Höj skatten, öka bidragen, ökad statlig styrning, fy för vinster osv. Vid valet 2006 sa svenska folket att de ville ha en ny regering och en nystart för Sverige. Alliansregeringen har sedan dess genomfört oerhört många förändringar och står för ett nytänkande.

S verkar mena att deras framgång är att driva gammal politik som svenskarna redan röstat bort. Detta ger ett oerhört hopp för att de fyra samverkande partierna får förtroendet att fortsätta utvecklingen av Sverige.

Kristdemokraterna är beredda att, tillsammans med de tre öviga allianspartierna, fortsätta att arbeta för ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter