Intressant studiebesök om palliativ vård i Uddevalla

 
 
I dag har vi varit på ett intressant studiebesök i Uddevalla. Vi har besökt den palliativa avdelningen och mötte personalföreträdare som gav oss en god insikt i arbetet men också en bakgrund kring hur avdelningen vuxit fram.
Vi kristdemokraterna har varit aktiva kring frågorna om vård i livets slutskede. Vi har lagt förslag om hur vi ser på denna form av vård och dessutom ställt frågor och skrivit debattartiklar.
Vi anser att värdighet i vården alltid ska vara ett kännetecken och då inte minst när en patient inte längre kan få bot utan det är lindring som återstår. Men vårt fokus är inte bara på patienten utan också på de närstående. Därför har vi menat att sjukhusen måste anpassa lokaler så att både patienter och närstående kan vistas tillsammans och få uppleva en god miljö.
Många som vi talat med har hänvisat till verksamheten i Uddevalla och därför var det oerhört berikande för oss att få ta del av deras erfarenheter på ett närmare sätt.
Vi blev mycket imponerade av arbetet och det kändes tydligt att det fanns ett stort engagemang i vårdteamet. Vi kommer nu att fortsätta uppföljningen av denna form av verksamhet och den politiska ledningen (vi är i opposition) har lovat att liknande verksamhet ska finnas inom de övriga sjukhusgrupperna. På besöket i Uddevalla var jag tillsammans med Monica Selin, vårt regionråd, Anne-Lie Sundling som är vice ordförande för NÄL-sjukvården och våra politiska sekreterare Michael Kihlström och Thomas Palmgren.