Ännu ett inlägg om adventsfirande

SLA (Skaraborgs Allehanda) är mitt husorgan och en tidning som många i Skövde läser. Den senaste tiden har den fått flera "papperstidningsutmaningar" vilket är bra eftersom det leder till konkurrens om läsarna. I dag publicerar de min debattartikel (den är något kortare i tidningen är i mitt tidigare blogginlägg). Jag ställer frågan: "Är Lucia för kristet får våra barn?" Ska Skolverket som nästa steg förbjuda att skolor arrangerar Luciafirande. Det är en klart kristen symbol. Om ateisterna ska få dominera debatten och vi kristna håller tyst så blir det säkert så att det gång på gång görs inskränkningar i det som kan kopplas till det kristna kulturarvet. Här ska inte myndigheter bestämma utan det är föräldrarna som ska avgöra om barnen ska delta eller inte. Jag hoppas på ett fortsatt samtal om politikens och myndigheternas gränser och föräldrarnas frihet.