Är Aftonbladets ledare bekymrad för Kristdemokraternas framtid?

Det pågår en stor medial diskussion om tillståndet inom Kristdemokratin. Skönt att man bryr sig. Undrar bara vilka motiv som ligger bakom? Den senaste märkliga spekulationen är på Aftonbladets ledare. Rubriken är Vad ska det bli av kristdemokraterna? Sedan målar man upp en bild av ett parti och en partiledning som inte lyssnar. Jag har aktivt deltagit i partiets inre debatt, är djupt engagerad i frågorna som berörs, och känner att Aftonbladets ledare skriver om för mig främmande saker. Jag kan försäkra att det råder "högt i tak" och att partiet har tydliga demokratiska spelregler. Man försöker att peka ut en partiledning som lämnar sina väljare åt sitt öde. Jag upplever en helt annan bild. Särskilt efter dagarna i Örebro i helgen. Stort engagemang bland den tusenhövdade skaran, uttalad tillit till Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell. Djupt stöd till de många kommun- och landstingspolitiker som varje dag ihärdigt driver frågor. Det pågår massor med samtal på arbetsplatser, vid köksborden och på gator och torg. Folk är intresserade av partiets frågor och det finns en djupt folkligt stöd. Men ledarredaktionen strävar efter att sätta en bild på ett parti och en partiledning som vill driva ut vissa av oss med specifika värderingar. Jag kan knappast tro att artikeln är ett uttryck för omsorg från ledarredaktionens sida.