Turismen klättrar på den politiska agendan

För några år sedan tog Västsvenska Turistrådet (jag är vice ordförande) ett initiativ och bjöd in landets regionala turistorganisationer för samtal vilket resulterade i att vi bildade Nätverket för Regional Turism. Vi har träffar ett par gånger per år och tar del av varandras insikter och utmaningar.

Turismen är en av Sveriges basnäringar men kan bli ändå större. Möjligheterna att skapa nya jobb är goda och Sverige har så många tillgångar att en ökad turism är en realitet.

Det är mycket intressant att se att allt fler politiker intresserar sig för dessa frågor. De klättrar allt högre på den politiska dagordningen. För några år sedan var den kommunala turismen ofta långt borta från kommunstyrelserna, men allt fler kommuner ser detta som en viktig strategisk fråga. Den lever alltså på den högsta politiska nivån i många kommuner. Det tyder på att den alltmer betraktas som en näringspolitisk fråga och det bådar gott inför framtiden.

Vi är några kristdemokrater som arbetar tillsammans med att "lyfta turismen". Detta resulterade bland annat i att ledaren för vår tidning, Kristdemokraten, ägnades åt turism. Läs gärna den artikeln.

Besök på riksdagenBilden är tagen vid ett besök i riksdagshuset då vi mötte några av våra företrädare i näringsutskottet. På bilden Lennart Sacrédeus, riksdagsledamotr, Lars Eklund, representant för turism i Östergötland, Birgitta Sacrédeus, representant för turism i Dalarna, jag som representant för turism i västsverige och Eva Johnsson, riksdagsledamot.
Turism, besöksnäring, Kristdemokraterna